Personlig konkurs

Hva betyr det å gå personlig konkurs?

Personlig konkurs innebærer at alle skyldneren sine eiendeler tillegges et konkursbo, hvor de vil bli solgt eller auksjonert bort. Pengene fra dette går til å dekke ubetalte krav hos kreditorene. Personlig konkurs er som regel «siste utvei», når man over tid har slitt med å betale regningene sine.

Det er også vanlig at namsmannen gir påleggstrekk, altså tvungent lønnstrekk (eller trekk i trygd) når personlig konkurs er aktuelt.

Du kan betrakte hele ordningen rundt personlig konkurs som en avtale mellom kreditor og skyldner, der målet er å bli kvitt deler av eller hele gjelden i løpet av en gitt periode. Når ordningen er ferdig, vil du få slettet resterende gjeld som eventuelt gjenstår. Personlig konkurs kalles også for tvungen gjeldsordning.

Få gratis hjelp med å rydde opp i økonomien

En tjeneste fra Zen Finans

  • Få gratis og uforpliktende hjelp av spesialistene hos Zen Finans til å unngå personlig konkurs
  • Ved å fylle ut skjemaet nedenfor blir du innen kort tid kontaktet av Zen Finans for å se hvordan konkurs kan unngås
  • Du kan også bli kvitt betalingsanmerkninger og inkasso om gjelden refinansieres
Skjema Zen Finans
Eier du egen bolig?
Har du kausjonist eller medsøker?
Har du en aktiv inkassosak?

(Helt uforpliktende og gratis)

Zen Finans vurderes som
enestående

Basert på 286 anmeldelser

Ønsker du heller fylle ut skjema direkte hos Zen Finans? Klikk her

Nedenfor vil du finne en større guide for alt om personlig konkurs. Hjemmesiden er en tjeneste fra Zen Finans.

Hvem kan rammes av personlig konkurs?

Hvert år opplever mange personlig konkurs i Norge. Personlig konkurs eller gjeldsordning kan være aktuelt både for ordinære privatpersoner og deg som driver et eget enkeltpersonforetak. Men hvem kan bli slått personlig konkurs, egentlig?

Personlig konkurs eller en gjeldsordning kan ramme dem som har problemer med å betale gjeld, og som heller ikke kommer til enighet med kreditorene etter forhandlinger.

Mange sliter for eksempel med å betjene dyr forbruksgjeld, og noen ganger vil kanskje personlig konkurs og gjeldsordning oppleves som eneste utvei fra gjeldsproblemene.

Hvordan er prosessen rundt personlig konkurs?

Personlig konkurs kan være enten tvungent eller frivillig. Hva skjer ved personlig konkurs? Prosessen starter som regel med at man unnlater å betale en regning, også etter å ha fått eventuelle betalingspåminnelser og inkassovarsel.

Du kan komme til enighet med kreditorene om en ordning, noe som kalles en frivillig gjeldsordning. Kommer dere ikke til enighet, kan du ta saken videre til namsmyndighetene og be om en rettslig (tvungen) gjeldsordning.

Namsmannen vil så vurdere om du er kvalifisert for en gjeldsordning, og eventuelt sette opp et budsjett du kan følge når du blir slått personlig konkurs. Du vil da måtte følge et relativt trangt budsjett så lenge ordningen varer.

Når man har gjennomgått personlig konkurs, vil man kunne bli gjeldfri og få orden på økonomien igjen. Mange tror at personlig konkurs er en enkel vei til å slette gjeld. Men husk at prosessen kan være både tung og langvarig.

Hvilke kriterier må oppfylles for å gå personlig konkurs?

Skal du gå personlig konkurs og bli kvitt gjelden din på denne måten, stilles det som regel krav til at du er ute av stand til å betale gjelden på vanlig måte over tid.

Du må med andre ord ha økonomiske problemer som medfører vanskeligheter med å betjene gjelden i nærmeste fremtid.

Det stilles for øvrig også krav om at ordningen ikke skal være støtende for den andre parten (kreditor), og heller ikke urimelig.

Hva skjer når man velger å slå seg personlig konkurs?

Dersom man ønsker å gå med på en frivillig gjeldsordning, kan man slå seg selv personlig konkurs. Da er det ikke retten som bestemmer at du skal ha en gjeldsordning, men du selv – i samarbeid med kreditorene.

Du har ansvar for å melde ifra til kreditorene underveis dersom det skulle bli endringer i privatøkonomien din. Skulle du ikke betale for deg, kan kreditorene kreve at gjeldsordningen avsluttes.

Det å slå seg selv personlig konkurs er gjerne noe man gjør etter å ha sett seg om etter andre alternativer først, enten det er rådgivning eller hjelp hos banken.

Hvordan slå seg selv personlig konkurs?

Når du velger å slå deg selv personlig konkurs, gir du et forslag til nedbetalingsplan til kreditorene.

Du gir typisk en oversikt over inntekter, utgifter, planlagt budsjett og hvor mye du kan klare å betale på kravet. Kreditor kan gå med på dette, men du kan også få et «nei».

Hvordan slå seg personlig konkurs om kreditoren ikke vil gå med på forslaget ditt? Du kan da forsøke med et nytt forslag, eller ta saken videre til namsmannen.

Hvor lenge kan man være personlig konkurs?

Om du går personlig konkurs, hvor lang tid varer det? Stort sett varer personlig konkurs 5 år maksimalt. Det er med andre ord ofte snakk om en relativt lang periode der du må leve på et minimum av penger.

Hvor lenge varer en personlig konkurs om du gjør opp for deg raskere enn planlagt? Personlig konkurs varighet kan bli kortere dersom du plutselig skulle greie å kvitte deg med gjelden raskere. Du vil også bli kvitt betalingsanmerkningen så snart gjelden er betalt.

Hvordan blir livet etter personlig konkurs?

En personlig konkurs privatperson vil ofte oppleve store økonomiske endringer i hverdagen. Den som rammes av personlig konkurs får utbetalt et minimum til livets opphold, mens resterende går til å dekke gjeld.

Man vil også få en betalingsanmerkning, noe som kan påvirke økonomien betydelig. Hva skjer når du blir slått personlig konkurs? Dette skal vi nå se nærmere på.

Kan jeg få lån etter personlig konkurs?

Lån etter personlig konkurs er ofte vanskelig å få, siden man får en betalingsanmerkning. Dette er en anmerkning som registreres hos kredittopplysningsbyråene. Du kan nesten betrakte dette som et personlig konkurs register.

Betalingsanmerkningen gjør at banker du søker lån hos ser at du har slitt med å betale regningene dine, og begrenser naturligvis låneviljen hos banken. Du kan også oppleve problemer med å få abonnementer og forsikringer.

Det finnes imidlertid enkelte spesialbanker som kan hjelpe deg med lån når du er personlig konkurs eller har vært det før. Lån som dette krever stort sett at du kan stille med sikkerhet i bolig.

Vil personlig konkurs påvirke en eventuell ektefelle eller samboer?

Påvirker personlig konkurs ektefelle om du er gift? Nei, en gjeldsordning skal kun ramme skyldneren. Det betyr for eksempel at ektefellens eiendeler ikke rammes av konkursboet.

Er du personlig konkurs og gift, kan det likevel påvirke ektefellen – naturlig nok. Mange har felles økonomi, og prosessen kan derfor være vanskelig for flere enn deg selv.

Rammer personlig konkurs samboer? Nei, her gjelder de samme personlig konkurs regler som for ektefeller.

Hvordan påvirker personlig konkurs arv?

Dersom du går personlig konkurs, vil eventuelle gevinster, gaver eller arv som tilfaller deg også havne i konkursboet.

Dette kan oppleves vanskelig, naturlig nok. Mange velger å avslå arv dersom de skulle ha rett på arv under gjeldsordningens varighet.

Hvilke personlige konsekvenser opplever man av å gå personlig konkurs?

Som du kanskje forstår, har personlig konkurs betydning for den som rammes økonomisk. Men mange opplever også at privatlivet endres. For hva skjer når man går personlig konkurs?

Mange opplever at en gjeldsordning kan påvirke familielivet, noe som er en naturlig følge av at økonomien endres. Man kan gjerne ikke ha det samme forbruket som man har hatt tidligere, og barna får kanskje ikke like fine leker eller klær som før.

Personlig konkurs konsekvenser kan for mange innebære samlivsbrudd eller krangling om økonomi, og situasjonen oppleves ofte som vanskelig.

Hvilke satser gjelder ved personlig konkurs?

Når du får en gjeldsordning, må du leve trangt en periode. Det finnes personlig konkurs satser, også kjent som satser for livsopphold. Disse satsene gir oversikt over hvor mye du skal ha utbetalt til livets opphold.

Satser for livsopphold kan endres fra tid til annen. Dersom du ønsker en oppdatert oversikt, kan du se her.

Hvordan forhindre at man ender med personlig konkurs?

Det å gå personlig konkurs kan by på mange utfordringer. Derfor kan det være lurt å se seg om etter andre løsninger først. Mange kan for eksempel bli kvitt gjelden de sliter med å betale hos kreditorene gjennom refinansiering.

Refinansiering betyr at du flytter gjelden din. Du kan for eksempel betale ned dyre forbrukslån og kredittlån med et nytt og billigere lån. Det nye lånet er optimalt sett rimeligere og mer oversiktlig å betjene enn de gamle lånene.

Har du allerede en betalingsanmerkning, kan du fortsatt få hjelp til å betale ned dyre lån med et rimeligere omstartslån – gitt at du kan stille med sikkerhet.

Kan du kvitte deg med gjelden som gir opphav til problemene, kan du også unngå personlig konkurs. Privatlån som dekker den vanskelige gjelden kan også være en løsning.

Hvordan er andres erfaringer med å gå personlig konkurs?

Hvordan er andres personlig konkurs erfaring? Det kan være lærerikt å se hvordan andre har taklet situasjonen.

Dersom du leser om hvordan en annen personlig konkurs privat person i Norge opplever gjeldsordningen, vil du sannsynligvis høre om både fordeler og ulemper. Man må leve trangt, men man kan også få mulighet til å endelig bli gjeldfri.

Hvor kan jeg få hjelp om jeg går personlig konkurs?

Dersom du ønsker personlig konkurs hjelp eller rådgivning, finnes det flere muligheter. Du kan blant annet få gratis veiledning gjennom NAV dersom du sliter med gjeldsproblemer. Her finner informasjon om personlig konkurs hos NAV.

Hvem andre kan hjelpe deg om du går personlig konkurs? En advokat kan ofte by på gode juridiske tips, og gir deg oversikt over rettighetene dine. Ellers kan det være nyttig å snakke med banken om et eventuelt lån som kan dekke den problematiske gjelden.

Rente varierer og settes individuelt.

Eksempel boliglån: Nominell rente fra 5,85 %, effektiv rente 6,11 %, 2 mill. over 25 år, Totalt: 3.492.400,-.

Eksempel omstartslån: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341,-

Eksempel forbrukslån: Nedbetalingstiden er 1-15 år, 5 år om du ikke skal refinansiere. Nominell rente varierer fra 6,9 % til 23,4 %. Effektiv rente varierer fra 8,19 % til 49,92 %, dermed kan det være mye penger på spare. Eksempel: kr. 100000/5 år, nom. rente 11.70%, eff. rente 14.13%, etabl.geb. kr. 990. kost 37412. totalt kr. 137412.