Om denne siden

Hvert går mellom 1000 – 1300 personer personlig konkurs i Norge.

Det kan være svært tungt å gå gjennom en slik prosess. 

På denne siden vil du få svar på mye av det du lurer på rundt personlig konkurs – alt fra hvordan slå seg selv personlig konkurs til hvor lenge det varer. 

En side med oversiktlig informasjon som denne håper vi vil hjelpe deg litt i en ellers stressende periode.  

Vi vil likevel understreke at om du står fare for å gå gjennom personlig konkurs bør du kontakte for eksempel NAV for gratis økonomisk rådgivning eller en advokat som er spesialisert på personlig konkurs slik at du kan få skreddersydd hjelp. Dette er ment som en ren infoside fra Kunder for deg as.