På vår hjemmeside vil du finne mye nyttig informasjon om det å gå personlig konkurs. Samtidig er ikke vi utdannede advokater med akkurat dette som fagfelt, så du bør alltid innhente råd fra profesjonelle fagpersoner om du ønsker mer informasjon/direkte bistand.

Her er en liste over andre nyttige ressurser for deg som går gjennom en prosess som involverer personlig konkurs:

Konkursrådet

Advokatforeningen

Norges Domstoler